Hoe het begon…

In 1984 kregen mama en papa (Maurice Verjans en Ria Ketelslegers), na een actief sportleven, het idee om een tennisterrein aan te leggen. De bedoeling hiervan was niet alleen hun jong leven nog een beetje te rekken maar vooral hun kinderen een gezonde en zinvolle ontspanning te bezorgen in een tijd dat geweld en drugs de kop opstaken.

In 1984 was het niet de bedoeling om een heuse tennisclub te stichten. Al gauw kwamen er echter ook een paar vrienden en kennissen een balletje kloppen. Stilaan groeide hieruit een club en naargelang de toename van het aantal leden breidde de club de accommodatie verder uit.

In 1990 werd ervoor gekozen om op het toenmalige voetbalpleintje een tweede tennisterrein aan te leggen. Het voetbalplein deed in de beginjaren dienst voor een aantal activiteiten zoals de toen zeer bekende “beker Johan Groven” en dit tweede tennisterrein was nodig omdat ons ledenaantal groeide tot meer dan 80.

Er werd dat jaar ook besloten om een klein huisje te bouwen dat bestemd was voor de enige definitieve bewoners: “de honden” Deze hadden een klein stukje grond gekregen waar nu de huidige barbeçue staat.

En …

Het ledenaantal bleef gestaag groeien en in 1997 werd ons 200ste lid gevierd. Dit betekende evenwel dat de bezettingsgraad van onze 2 terreinen groot was.

Het werd dan ook stilaan duidelijk dat we verplicht waren om de club verder uit te breiden. Na 1997 ging het plots allemaal heel snel Er was een explosie qua ledenaantal. Toevallig ging in dat jaar de ruilverkaveling Kolmont door. Deze mensen hadden begrip dat er nood was aan een uitbreiding en zij stelden de nodige gronden ter beschikking. T.C. JUS IN werd nadien vrij snel uitgebreid met 2 bijkomende tennisterreinen (Huidige pleinen 6 – 7).

Ondertussen had de jeugdwerking van de club niet stilgezeten en was er een groot aantal jongeren die de weg naar Romershoven reeds gevonden hadden. Voor deze jongeren werd dan ook besloten om een midi – veld aan te leggen.

Voor de honden – bewoners betekende dit evenwel dat er een verhuis gepland stond. Hun huisje werd afgebroken maar er werd een veel groter en uitgebreider huis gebouwd onder de notenboom die stond op het huidige plein 5.

En….

De club bleef qua ledenaantal maar stijgen. Er was echter één groot probleem: er was geen plaats meer om onze terreinen nog uit te breiden. Na veel denkwerk werd er besloten om het “huisje” dat bij de ingang stond af te breken en hier een plein bij aan te leggen (plein 5).

Dit betekende voor de bewoners opnieuw een zware tegenslag omdat ook zij moesten verhuizen. Zij kregen ditmaal voor de onteigening voldoende geld om een heuse villa te bouwen op de parking van de tennisclub!

En …..

In 2002 telde de club 582 leden met een enorme toename de laatste 3 jaren. Ons vijfde plein was dan in 2002 een logisch gevolg en een noodzakelijkheid.

Onze club telde op dat moment 6 tennisterreinen waarvan er ééntje voor de kinderen was.

En ….

Het leek maar niet te stoppen. In 2004 bleek dat onze terreinen bijna een bezettingsgraad hadden van 90%. Dit was weer een nieuw moment om uit te breiden. Het structuurplan in Hoeselt kreeg vorm en dit betekende voor onze club ook dat er een uitbreiding van de recreatiezone in zicht kwam.

Na deze uitbreiding werden er 2 terreinen bij aangelegd die in het jaar 2005 in gebruik genomen werden.

Wat sommige niet wisten, was dat wij reeds langer bezig waren met het plaatsen van een “tennisballon” over de drie terreinen.

En ….

In 2005 was het dan ook zo ver. Er werd een tweedehandse tennisballon aangekocht en geplaatst. Dit bleek onmiddellijk een succes te zijn. De drie terreinen die overdekt werden waren bijna onmiddellijk volgeboekt.

En…

Het noodlot sloeg toe en op 18 januari 2007 kregen we stormschade en de ballon moest enkele weken neergelaten worden voor herstelling.

Het bleek al vlug dat we moesten overgaan tot het aankopen van een nieuwe ballon.

De grootste tegenslag kwam er met het overlijden van papa. De tennis was voor papa samen met mama een groots levenswerk. Papa en mama zijn fier op wat zij samen verwezenlijkt hebben.

En ….

In september 2007 werd er een nieuwe tennisballon geplaatst. Degenen die in beide tennisballons gespeeld hebben weten dat ik niet lieg als ik zeg dat het een hemelsbreed verschil is!!

En …

 • Reeds meer dan 30 jaar ervaring in de tenniswereld.
 • Gelegen in het mooie Haspengauw
 • Persoonlijke omgang op de club met zeer veel aandacht voor het familiale
 • Zowel recreatie – als competitietennis
 • Gezellig en groot buitenterras
 • Iedere dag geopend vanaf 09u00 tot in de late uurtjes
 • Ideaal voor wandel – en fietsgroepen.

 • Is de tennisschool die zowel alle jeugdspelers als alle volwassenen van T.C. Jus in leert tennissen.
 • Omdat tennis onze passie is en de mooiste sport van de wereld!
 • Kidstennis, tienertennis, cavatennis (volwassenen) en start to tennis aanbiedt!
 • Apart competitieteam voor spelers die meer dan 3 uren per week trainen!
 • Ieder jaar erkenning door Tennis Vlaanderen als zeer kwaliteitsvolle club en jeugdvriendelijke tennisclub!
 • Keuze om 1 uur tot meer dan 10 uren te leren tennissen.
 • Spelers vanaf 3 jaar tot + 60 jarigen!
 • Opleiding volgens de laatste technieken en dit vanaf zeer jonge leeftijd
 • Werken met uitsluitend gediplomeerde trainers
 • Jaarlijks zowel interne als externe bijscholingen voor de trainers!
 • Meer dan 250 spelers heeft die leren tennissen waardoor groepsamenstellingen maken op ieders niveau!
 • We starten vanuit de wens, kwaliteiten en ambitie van de speler.
 • Korting van 10,00 euro wanneer je betaalt op onze betaaldag.
 • Zeer persoonlijk contact met de trainers, het toogpersoneel, …. Familiale sfeer is heel belangrijk voor ons!